Om skolen

Retningslinjer omkring Covid 19

Kulturskolens retningslinjer ifm. coronavirus Opdateret 24. september 2020

Genåbning er noget, vi gør sammen. Kulturskolen er åben, og vi er glade for at byde dig velkommen til et efterår med en palette af kurser, foredrag, rundvisninger og workshops. Det er sikkert for dig at gå på aftenskole hos Kulturskolencfl. Vi følger naturligvis myndighedernes anbefalinger og tilrettelægger vores aktiviteter, så du kan føle dig tryg ved at indgå i sociale fællesskaber hos os.

Afholder I stadigvæk foredrag? Ja, det gør vi. Kulturelle arrangementer eller lignende, der afholdes steder hvor publikum i det væsentligste sidder ned, er ikke omfattet af forsamlingsforbuddet. I hele landet må der maksimalt deltage 500 personer i et sådan arrangement, inkl. personale og optrædende. Til alle vores foredrag tages der de nødvendige forholdsregler, så anbefalingerne om afstand og hygiejne overholdes. Det kan f.eks. betyde, at vi har nedsat deltagerantallet og/eller har ændret stoleopstillingen.

Tak for din hjælp Når du deltager i undervisning hos os, beder vi dig følge sundhedsmyndighedernes generelle råd om forebyggelse af smitte: Hold afstand, vask/sprit hænder, host eller nys i dit ærme, begræns fysisk kontakt og bliv hjemme, hvis du er syg. Vi anbefaler også, at du ikke møder op lang tid inden din undervisning begynder, men kun til tiden for at begrænse antal mennesker på de enkelte undervisningssteder.

Af hensyn til din og vores underviseres sikkerhed har vi derudover indført en række ekstra retningslinjer for at sikre, at al undervisning foregår i trygge rammer: Afstand Vores lokaler lever op til anbefalingerne om kvadratmeter og/eller afstand, så der kan sikres den anbefalede afstand mellem deltagere. Ved foredrag og klasseundervisning i egne undervisningslokaler tilstræber vi god plads mellem alle deltagere med en passende stoleopstilling. Vi har nedsat deltagerantallet på de hold, hvor det er nødvendigt, for at leve op til anbefalingerne vedrørende afstand.

Hygiejne Det er vigtigt, at du vasker eller spritter hænder, når du træder ind og ud af undervisningslokalet – medbring selv håndsprit. Medbring eget udstyr, f.eks. yogamåtte, og mød op omklædt til undervisningen. Det er op til den enkelte, om man ønsker at bruge mundbind.

Særligt for bevægelseshold På vores bevægelseshold overholdes anbefalingerne vedrørende plads på 4 m2 per person. Der kan gælde yderligere, specifikke retningslinjer for enkelte hold og fagområder. Når du tilmelder dig en aktivitet, vil du blive kontaktet direkte, hvis der er yderligere informationer om forholdsregler. Hvis der sker ændringer i forbindelse med din undervisning, vil du ligeledes blive kontaktet direkte.

På Statsministerens pressemøde fredag den 23. oktober blev nye retningslinjer for foreningslivet udmeldt. Den generelle udmelding fra Statsministeren var, at vi alle pga. det stigende smittetryk skal passe på hinanden, holde afstand, vaske eller spritte hænder osv. 

Mundbind/visir på idrætsanlæg og kulturinstitutioner

Nyt er det, at alle over 12 år fra torsdag den 29. oktober 2020 skal bære mundbind eller visir på offentlige steder indendørs. Det gælder også for idrætsfaciliteter og kulturinstitutioner. Samtidig er krav til afstand og forsamlingsforbuddet fortsat gældende, selvom man bærer mundbind. 

Kravet om brug af mundbind eller visir gælder, når man

 • indendørs går til og fra aktiviteten, er tilskuer, besøgende o.l der ikke udøver aktiviteten. Kravet gælder også for fritidsbrugerne på kommunens skoler.
 • idrætsudøvere, der mellem kampe eller træninger går rundt i en idrætshal mv. 

Kravet er ikke gældende, når man udøver idrætsaktiviteten eller når man sidder ned til undervisning, foredrag mv. eller hvis mundbind eller visir ikke kan bæres grundet aktivitetens natur, fx ved badning, i forbindelse med omklædning mv.  

Forsamlingsforbuddet sænkes til 10 personer (dog med undtagelser)

Forsamlingsforbuddet på max. 10 personer gælder fra 26. oktober 2020 og indtil videre de næste 4 uger. 

Forsamlingsforbuddet omfatter (for deltagere over 21 år)  

 • Breddeidrætsaktiviteter og afvikling af kampe.
 • Foreningsaktiviteter, hvor man ikke sidder ned.
 • Indendørs- og udendørs aktiviteter.
 • Korsang.
 • Sociale arrangementer (disse bør så vidt muligt aflyses).  

Undtagelser fra forsamlingsforbuddet:  

 • Forenings- og idrætsaktiviteter for børn og unge under 21 år. Her er max. antallet fortsat 50.
 • Undervisning og foredrag, hvor deltagerne sidder ned.
 • Eliteidræt.

 Aktiviteter for børn og unge under 21 år

 • Forsamlingsforbuddet på op til 50 personer gælder for aktiviteter, der er målrettet børn og unge under 21 år.
 • Det fornødne antal voksne over 21 år må deltage mhp. at aktiviteten kan gennemføres.
 • Forældre (voksne) må deltage i babysvømning og barn/voksen gymnastik.
dof